Korsvejs styregruppe er det arbejdsfællesskab, der udgør Korsvejs ledelse.

Styregruppens ansvar er at:

 1. være samlende organ for korsvejbevægelsens aktiviteter og følge med i aktiviteter, der bærer Korsvejs navn, og se til, at de er i overensstemmelse med Korsvejs vision, mission og praksis.
 2. skabe mulighed og rammer for, at personer i korsvejbevægelsen kan skabe og udvikle aktiviteter.
 3. informere om Korsvejs arbejde gennem hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier.
 4. varetage foreningens økonomi
 5. tage ansvar for indkaldelse, planlægning og ledelse af generalforsamlingen.

Den nuværende styregruppe (valgt for perioden august 2018-juli 2020) har erfaring med at det er vigtigt at styregruppen har medlemmer, som både er forpligtet på at a) drifte Korsvej DK som forening og b) være visionære i forhold til Korsvej-bevægelsens plads i Danmark. Begge opgaver opleves som lige værdifulde i forhold til at fastholde foreningens værdier og mål.

Styregruppelederen har ansvar for at indkalde til styregruppemøder samt udsende dagsorden og lede møderne.

Derudover er det nødvendigt at dække følgende roller:

 • Økonomiansvarlig (bl.a. samarbejde med bank, revisor og arrangører af div. korsvej aktiviteter samt betaling af foreningens faste udgifter f.eks. hjemmesidedomæne)
 • Hjemmesideansvarlig (drift og nytænkning af funktion)
 • Sociale medier og nyhedsbreve
 • Kontakt til svensk og norsk korsvej bevægelser
 • Netværkere og deltagere ved de forskellige korsvej arr.
 • Mødereferater og arkiveringsansvarlig (inkl. Dataforordningsansvarlig)
 • Opmuntrer og/eller initiativtagere til og medarrangører af forskellige Korsvej arrangementer med fokus på de fire overordnede pejlemærker

Styregruppen holder fire fysiske møder om året og kommunikere ellers via mail, messenger og pr. telefon.

Styregruppens fem medlemmer er enige om, at en fem-personers stor styregruppe er ideel for at opnå den dynamik, der er behov for både at drifte og arbejde visionært med foreningen. Derudover oplever styregruppen det også som en væsentlig værdi, at gruppen sammensætning både afspejler en geografisk spredning samt gamle og nye ansigter i Korsvej-bevægelsen.

Korsvej DKs styregruppe har siden august 2018 haft fokus på, at Korsvej i Danmark både er kendetegnet af at være en forening med de juridiske rammer, det indebærer, og en bevægelse, hvor initiativet til at fortolke og udleve foreningens værdier og visioner skal komme nede fra græsrødderne.

Korsvej er ikke en menighed i sig selv, men en inspirationskilde til menigheder og samfund i Danmark i forhold til at leve som kristne, der ønsker at fremme fællesskab, enkelthed og retfærdighed.