Uge 2
Velkommen igen i tømrerværkstedet! – Jeg laver en skabelon af korset i masonitplade, på baggrund af mit foto og aftegning sidste år i Norge. Denne model er en stor hjælp, når jeg skal udvælge de bedste stykker træ. Noget fravælger jeg p.g.a. råd, borebilleangreb, og rækker af rustne søm. Jeg laver en grov længde tilpasning, og bagefter skærer jeg tømmeret igennem på langs for at få de rette dimensioner, bl.a. nogle smalle stykker til at skære cirklen af. Ved hjælp af lim og skruetvinger laver jeg sammenføjninger for at den lodrette og vandrette del får den rigtige bredde. – Nu kan det stå og tørre til næste gang vi mødes!

TIRSDAG :
FRED : GUD MED OS
Gud har skabt fred med menneskeslægten ved at blive èt med den. At
Guds Søn kom ind i vores verden, er en fredsskabende handling, som
sætter en vedvarende fredsproces i gang på jorden.
I den keltiske tradition ses Jesus som èn, der bryder grænser mellem Gud
og mennesker. Han rækker sin hånd ud til forsoning – og kalder på os, så
vi sammen med ham kan blive fredsskabere.
MORGEN:
Ære være Gud i det højeste,
som er kommet for at leve iblandt os,
du er kommet for at skabe fred i en fjendtlig verden.

Kristus, båret til verden af Jomfru Maria,
du er hos os i vores fødsel.
Kristus, opfostret som tømrer,
du er med os i vort arbejde.
Kristus, ven af søgende og udstødte,
du er med os i vore venskaber.
Kristus, som udholder smerte og død,
du er med os i vore prøvelser.
Kristus, evige Guds Søn, du er altid med os.

AFTEN:
FORBØN:
Kristus, du som bærer freden i det høje,
og i det lave,
kom med fred til alle kontinenter
og til din universelle kirke på jorden.
Stop krigene i alle hjørner af verden
og lad al terror og vold få ende.

Himmelens barn,
søn af Maria,

født i en stald,
evige konge.
Du kom til vort ørkenland,
du led i vort sted.
Ved at blive født som et menneskebarn
Lærte du os
At have ærbødighed
For hvert menneskeliv
Må vi aldrig foragte, nedværdige eller ødelægge
det liv, du har givet os.
Hjælp os til at støtte og bevare alt levende.

VELSIGNELSE :
Lad dyb fred fra de rullende bølger være med os,
Dyb fred fra luften, som strømmer,
Dyb fred fra jordens ro,
Dyb fred fra de skinnende stjerner,
Dyb fred fra Fredens Søn.
Amen.

Fra Ray Simpson : Du er min ø i havet. Keltiske bønner fra Lindisfarne. Forlaget Boedal 2010