Mere himmel. Mere jord.

Korsvej er en inspirationsbevægelse, som vil udfordre mennesker til at leve som Jesu disciple i begyndelsen af det tredje årtusinde.

 

Korsvei Festival 2023

Korsvei Festival 2023

Væve sammen - bygge fællesskab i en splittet verden Er du i gang med at planlægge sommerferien? Der er ’early bird’ priser indtil d. 4. maj. Korsveifestivalen er en skandinavisk bevægelse. Vi skaber festivalen sammen fordi alle bidrager. Festivalen forholder sig til...

Store Bededagsretræte 2023 på Ådalen

Store Bededagsretræte 2023 på Ådalen

Findes der håb? I en tid, der er præget af usikkerhed og ængstelse, rejser spørgsmålet sig: ”Findes der håb”? Bibelen taler om håbet som et anker for sjælen, der er sikkert og forankret i noget større end os selv. Uden at lukke øjnene for virkeligheden vil vi sammen...

Releasekoncert: Der leger en tone

Releasekoncert: Der leger en tone

Invitation til releasekoncert: 'Der leger en tone'... Ti nye børnesange og en bonussang bliver sat fri til at bruge til kor, hjemme og vil være tilgængelig på streamingtjenester.  Tidspunkt: Lørdag d. 12. november kl. 15.00 i Løsning kirke mellem Horsens og Vejle....

Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

Korsvej sender regelmæssigt nyheder ud om korsvejsinitiativer og arrangementer, der lægger sig op af korsvejs vejvisere. Tilmeld dig og bliv en del af netværket.

 

Korsvejs vejvisere – de grundlæggende værdier

Søge Jesus Kristus

I en tid med opbrud og individualisme vil vi sammen søge helheden og helligheden i Kristus. Men længe før vi har søgt ham, søger han os. For at genrejse vores sande menneskelighed, bøjer menneskesønnen sig ned og møder os.

Bygge fællesskab

“Alt virkeligt liv er et møde,” siger Martin Buber. Vi gi’r ham ret! Det er i mødet med et “du”, at “jeg” bliver til. Det er gennem mennesker, vi møder, at livet møder os.

Leve enklere

Vore fodspor på jorden er blevet tunge og store. Vi træder den fattige under fode, tømmer havet og ødelægger jorden. Forbrugerkulturen tærer på de gode relationer, vi er skabt ind i – til Gud, til skaberværket, til medmennesker og til os selv.

Fremme retfærdighed

Gennem Jesus Kristus bryder Guds rige frem. Dér, hvor dette rige breder sig, sættes både fattige og rige i frihed. Dér sker en omfordeling. Dér fremmes ligeværd, retfærdighed og fred. Gud kalder os til at kæmpe for retten og imod uretfærdigheden i verden.

Korsvej er noget, man gør.

Korsvej er en måde at leve og tænke på. Bliv en medvandrer og medarbejder i korsvej og gør troen konkret.