Korsvej er en retning.

Korsvej er født ud af en længsel efter at leve som Jesu disciple i den tid, vi lever i. Korsvej vil inspirere og udfordre mennesker til at søge fortroligt fællesskab med Jesus Kristus og forenes med ham i kampen for livet i verden.

Vi lever i en verden, hvor splittende kræfter og begrænsede ressourcer mærkes stadig stærkere. Korsvej ønsker at søge helhed og hellighed, og vil skabe mødesteder, der inspirerer til discipelliv.

Korsvej vil skabe konkrete livstegn i måder at leve og handle på.

Søge. Bygge. Leve. Fremme.

Sådan begynder korsvejs fire vejvisere, der udgør grunden for vores spiritualitet. Læs mere om vejviserne her →

Korsvej i Danmark

Korsvej.dk er et netværk af mennesker, som er blevet inspireret og engageret af Korsvejs længsel. Korsvejsnetværket i Danmark mødes hver sommer i enten Danmark eller Norge. I ulige år er der Korsvejsfestival i Norge, og i lige år er der Korsvejforum i Danmark. Derudover arrangeres der lokalt løbende arragementer og aktioner, som annonceres her på siden og på vores Facebookside. Tilmeld dig også vores nyhedsbrev (se nederst på siden her) og Facebookside for at være opdateret.

Korsvej i Danmark har igennem mange år fungeret som et græsrodsnetværk uden nogen formel ledelse eller ansigt udadtil. På Korsvejforum 2014 blev foreningen Korsvej.dk etableret og der blev valgt en styregruppe. Læs mere om Korsvejs styregruppe og om styregruppens opgaver og ansvar.

Læs foreningens vedtægter.

 

Korsvej er større end Danmark

Korsvej er bevægelse, der især er vokset frem i Norge, men som også har slået rod i Sverige og Danmark. Korsvej har siden midt i 80’erne været et fællesskab omkring en serie tværkirkelige sommerfestivaler i Norge, som samler omkring 3000 mennesker. Læs mere om korsvejs begyndelse i Norge. I Danmark betragter vi os som en gren på denne bevægelse.

Hvem er korsvej?

Korsvej består af alle dem, der vandrer gennem livet med korsvejs vejvisere – lige fra løst tilknyttede medvandrere til dem, der trækker det store læs. Hvem står bag korsvej? Bag disse vandrere går en styreguppe, der er med til at samle trådene i korsvejsbevægelsen i Danmark.