UGE 6

Jeg er nået til de afsluttende processer. Jeg har fået en smed til at svejse en metalfod. Den har tre ben, så korset ikke kan vippe på et ujævnt underlag. Den skruer jeg fast under bunden. Jeg indgraverer et ”Korsvej.dk” på foden. Så kan korset finde hjem til Korsvej igen, hvis det har været udlånt til brug i andre sammenhænge. Jeg behandler korset med en tyndtflydende linoliegrunder, så træværket bedre kan modstå vejrliget. I sagens natur skal et keltisk kors jo gerne kunne stå i det fri. Samtidig giver linolien en ny glød til det tørre træ. Jeg sporer en glæde over, at det aflagte tømmer får et nyt liv.

LØRDAG

HIMMEL OG JORD
For de fleste er lørdagen en dag for fritidsaktiviteter; et tidspunkt, hvor vi handler ind og er sammen med venner og familie. Morgenbønnen og middagsbønnen afspejler disse aktiviteter. Ugen går mod sin afslutning og vi forbereder os på at gå ind i helligdagens sfære. I aftenens og nattens bøn får vi himmelens hellige som samtalepartnere. Vil man udvide lørdagens bøn for natten, kan søndagens tekster læses og bruges til meditation. Man kan også gentage Jesusbønnen langsomt, mange gange. På indånding siger man: Jesus Kristus. På udånding siger man : Forbarm dig over mig.

ALT SOM LEVER, PRIS HERREN
Alt som rører sig på jorden,
Pris Herren.
Alt som svømmer i vandet,
Pris Herren.
Alt som flyver i luften,
Pris Herren, som giver os alle næring.
Forældre og børn,
Pris Herren.
Venner og elskere,
Pris Herren.
Musikere og idrætsfolk,
Pris Herren, som giver os alle næring.
Parker og legepladser,
Pris Herren.
Gader og forretninger,
Pris Herren.
Hus og haver,
Pris Herren, som giver os alle næring.

FORBØN
Gud, du som kalder os,
vi takker dig for de hellige, som du har givet os som forbilleder.
Vi beder for alle, som føler, at de er kommet til kort i deres kald.
Lad os gøre på jorden, som de hellige gør i himlen.
Gud, fra dig flyder al sandhed og retfærdighed.
Må lov og ret råde iblandt os.
Lad os gøre på jorden, som de hellige gør i himlen.
Gud, du er opstandelsen og livet.
Må menighederne i deres tilbedelse
give dig ære,
folket glæde,
og landet helbredelse.
Lad os gøre på jorden, som de hellige gør i himlen.

VELSIGNELSE
Jesus,
du som er mester for apostlene,
lærer for evangelisterne,
styrke for martyrerne,
ven for de fattige,
krone for de hellige,
før os gennem natten
og ind i en ny dag.
Må vi hvile i din kærlighed,
og stå op igen for at tjene dig med glæde.
Kom, når dagen bryder frem,
og mød os, når brødet brydes.
Amen.