Kære medvandrer !                                  forår 2018

Når jeg nu skriver her for første gang, må jeg hellere begynde med at introducere mig selv.
Jeg hedder Richard Krag, er 59 år, bosat i Randers, gift med Birgitte og sammen har vi 3 børn.
Jeg har mit virke som tømrer og som lærer. Ligesom Jesus.

Hvad det ellers vil sige at vandre i Jesu fodspor i vores tid, er jo det spørgsmål som Korsvejbevægelsen i alle årene har stillet.
At være med i den samtale har været en stor berigelse for mig, siden jeg var med på Korsvejfestival i Norge første gang i 2009.  –

Blandt meget andet i Korsvej, har jeg glædet mig over inspirationen fra den keltiske kristendom og dens indholdsrige liturgi. Jeg satte mig derfor for, at jeg ville lave et keltisk kors til brug for vores samlinger her i Danmark.

Jeg vil gerne invitere dig indenfor i mit lille tømrerværksted til at være med i processen. Jeg vil skrive nogle få linier de kommende 7 uger. Hver uge vil der også være et uddrag fra en lille bog med keltiske tidebønner, morgen, middag, aften, mod nat, til hver af ugens 7 dage, inklusiv introduktion til ugedagen.

Uge 1

For et par år siden kom jeg forbi min gamle landsbykirke, en lille middelalderkirke, hvor jeg er døbt og konfirmeret. Håndværkerne var i gang med en tagudskiftning. Jeg fik lov til at tage nogle stykker af de gamle tagspær, der lå på jorden. Og en jyde har jo altid lige en trailer på sig. Træet har så ligget på mit loft og ventet på, i hvilken form det skulle genbruges. Nu er det er jo lige pludselig helt oplagt, hvad det skal bruges til. Et keltisk kors! Jeg finder tømmeret frem af gemmerne, tager det nærmere i øjesyn, og begynder at sortere og udvælge.

MANDAG – SKABELSEN

I Aidan-og Hilda-fællesskabet bruger vi mandagen, den første dag i arbejdsugen, til at sætte fokus på skabelsen, jorden og menneskenes kreative aktiviteter. Vi er Guds medskabere – med et dybt og livsafgørende ansvar for skaberværket.

MORGEN.

Livets Gud, du kalder dagen frem af nattens mulm og udfordrer os til at være skabende, sammen med dig.

Du er den klippe, som former jorden.

Du er den næring, som føder alle sjæle.

Du er den styrke, som al kraft udgår fra.

Du er den kilde, som er ophav til alt skabt.

 

BEKENDELSE

Evige, sande Gud,

jeg tror,

at du er skaber af alt liv.

Evige, sande Gud,

jeg tror,

at du er al kærligheds Fader.

Herre, alle menneskers Gud,

jeg tror,

at du har skabt himmel og jord.

Herre, alle menneskers Gud,

jeg tror,

at du har skabt min sjæl

og spundet trådene i mit livs væv

 

VELSIGNELSE

Gud, velsign himmelen over os,

Jorden under os,

Dit billede dybt inden i os,

Dagen, der ligger foran os.

Amen.

 

Fra Ray Simpson : Du er min ø i havet. Keltiske bønner fra Lindisfarne. 
Forlaget Boedal 2010