Indkaldelse til generalforsamling i Korsvej.dk

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Korsvej. dk
Mandag d. 30. juli 2018 kl. 20.00 på Korsvejforum på Djursland Efterskole.

Dagsorden for Korsvej DK’s generalforsamling 2018

1. Velkomst ved styregruppeleder, Martha Sandvad samt valg af dirigent og referent

2. Årsberetning for medio 2016 – medio 2018 v. Martha Sandvad
3. Fremlæggelse af regnskab for 2016 til 2018 v. Morten Quist
4. Oplæg ved Martha om støttende strukturer for de værdier og mål, som Korsvej.dk 
    har, med efterfølgende dialog ud fra spørgsmålet:
    Hvordan kan vi skabe støttende strukturer og identitetsskabende medejerskab 
    for Korsvej-bevægelsen i Danmark?
5. Valg af styregruppe for Korsvej DK ud fra en præsentation af to mulige  
    styregruppestørrelser.
    Der vælges en til tre nye medlemmer af styregruppen, samt to suppleanter
    På valg i styregruppen: 

    Morten Fevre modtager genvalg    
    Gullmai Sørensen
modtager (ikke) genvalg   

    Martha Sandvad modtager (ikke) genvalg
Kandidater til styregruppemedlemmer og suppleanter præsenteres på generalforsamlingen
6. Valg af intern revisor
7. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan sendes til styregruppemedlem Gullmai på gullmaisen@gmail.com  senest mandag d. 23. juli 2018.
Man kan melde sit kandidatur som styregruppemedlem eller suppleant til Gullmai på gullmaisen@gmail.com helt frem til generalforsamlingen.
Vi opfordrer alle, der kunne have interesse i at blive medlem af styregruppen til at stille op.
Spørgsmål kan stilles til Gullmai på 
gullmaisen@gmail.com eller tlf. 40303772.

Se oversigt over styregruppens opgaver og ansvarsområder på www.korsvej.dk