Velkommen til forumportalen for Korsvejforum 2016

 

Her kan du blive klogere på temaet for årets Korsvejforum, program, nye rammer, praktisk info m.m. Brug menupunktet i den øverste bjælke til at navigere rundt på de forskellige sider, der vedrører forum.


 

Årets Korsvejforum finder sted fra mandag til fredag d. 11-15. juli på Hellig Kors Kloster i Vestjylland.

Det er første gang vi skal holde forum her og det bliver et forum i enklere rammer end tidligere. Her er højt til himlen, bålplads, teltliv og måltidsfællesskab i det fri.

Temaet for lejren er Nogen må gøre noget og det er særligt vejviseren Fremme retfærdighed vil skal fordybe os i. I processen, der mundede ud i ovenstående tema, var vi inspirerede af følgende vers hos profeten Mika:

“Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.” (Mika 6,8)

Vi vil undersøge, hvordan vi som kristent fællesskab kan fremme retfærdighed. Hvordan drager vi oprigtig omsorg for miljøet og for hinanden uden at ende i politisk korrekthed? Har vi en særlig forpligtelse til at handle, når vi møder uretfærdighed? Til at være de bedste borgere for verden og ikke i verden?

I løbet af fem sommerdage tager vi livtag med disse spørgsmål i et fællesskab, der søger mod Jesus Kristus.

Med udgangspunkt i den kristne fortælling efterspørger vi en enklere livsstil og et praktisk fællesskab. Vi vil tage vare på den skabte jord, søge en mere retfærdig fordeling af verdens ressourcer og vise solidaritet med dem, der har langt mindre end vi.

Korsvej er et gudstjenestefejrende fællesskab og hver morgen holder vi en kort fælles gudstjeneste for voksne og børn. Resten af formiddagen skal børnene bl.a. stifte bedre bekendtskab med Frans af Asissi.

De voksne vil modtage undervisning fra hhv. Patrik Hagman, finsk teolog og forsker, der særligt arbejder med politisk teologi, samt Christel Voldby Winther, specialkonsulent inden for ledelse, uddannelse og læringsprocesser, med særligt fokus på arbejdet med frivillige og social forandring i udviklingsmæssige sammenhænge.

Patrik står for det teoretiske bagtæppe og Christel for den mere praktiske handlingsdimension.

Læs mere om program, praktisk info og de nye rammer her.

 

Velkommen til fem sommerdage i enklere rammer med fællesskab og fordybelse, dugnad og deling, fest og protest!