Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Korsvej.dk

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Korsvej.dk onsdag d. 13. juli 2016 kl. 20.00 på Korsvejforum på Hellig Kors Kloster, Lemvej 19, 6940 Lem.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan sendes til styregruppemedlem Gullmai Sørensen på gullmai@korsvej.dk senest en uge før generalforsamlingen.

Man kan melde sit kandidatur til styregruppemedlem eller suppleant til styregruppemedlem Gullmai Sørensen på gullmai@korsvej.dk

Vi opfordrer alle, der kunne have interesse i at give en hånd med i styregruppearbejdet til at stille op til de ledige poster.

Spørgsmål kan stilles til Gullmai Sørensen på gullmai@korsvej.dk eller tlf. 40303772. Se oversigt over styregruppens opgaver og ansvarsområder.

 

Dagsorden for Korsvej.dk’s generalforsamling

1. Velkomst ved formanden og valg af dirigent og referent

2. Årsberetning for medio 2014 – medio 2016

3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 og 2015

4. Præsentation af forslag om vedtægtsændringer samt afstemning v/dirigenten

Se styregruppens forslag til vedtægtsændringer

5. Valg af styregruppe for Korsvej.dk

Der vælges to-fire nye medlemmer af styregruppen, samt to suppleanter

På valg i styregruppen:

Jens Fogh modtager ikke genvalg

Morten Quist modtager ikke genvalg

Malene Bruun Jeppesen modtager ikke genvalg

Ikke på valg i styregruppen:

Gullmai Sørensen

Maria Rasmussen ønsker at stoppe i styregruppen

Kandidater til styregruppemedlemmer og suppleanter præsenteres på generalforsamlingen.

6. Valg af intern revisor

7. Evt.

Efter den ordinære dagsorden vil Gullmai og Helle tage os på en interessant tur gennem Korsvejs historie igennem de seneste tre årtier.  

Styregruppens forslag om vedtægtsændringer