Korsvejforum er en egen slags sommerlejr

Et Korsvejforum bliver til som et stort sammenskudsgilde, hvor alle tager noget med til bordet.

Der er intet sekretariat eller nogen lønnede medarbejdere. Korsvej har heller ikke nogen medlemmer.

Alle, der vil være med, er velkomne og alle bidrager på forskellig vis til at skabe forum. At bygge fællesskab er en central vejviser i Korsvej, som vi ikke blot vil forkynde, men også leve ud.

I Korsvejs lille røde vejviserbog står der bl.a. følgende om det at bygge fællesskab:

Vi er skabt i Guds billede til liv og fællesskab. Ham som har skabt os, er fællesskabets urbillede: Faderen, Sønnen og Ånden. Dette billede af samhørighed er det, Kristus er kommet for at kalde frem i os.

Vi lever i en troløs tid. Den fremsætter systematisk et andet billede: Du er dit eget livs skaber. Din frihed er en frihed fra de andre, fra de grænser, de sætter. Relationer bliver noget vi kan bruge – for vor egen sag.

Dette billede bekræfter os i vor grundskade, vores indadbøjning mod os selv. Følgerne breder sig som en frost iblandt os: brudte relationer, ligegyldighed og overforbrug.

At bygge fællesskab er at lade sig åbne op. Det er at vende sig mod det som er så stort, at det kun kan fattes af mange, sammen. Vi bygger det ved at mødes, ved at holde fælles drømme levende, gennem vilje til forpligtelse.

 

Arbejdsfællesskabet som en central dynamik i Korsvej er ikke motiveret af økonomiske sparehensyn. Det er derimod en bevidst praksis, som vi tror på leder os nærmere den indbyrdes samhørighed i liv og fællesskab, som vi er skabt til.

I en tid hvor mange er vant til at have råd til at komme til et dækket bord, er Korsvejfællesskabet noget andet. Det bliver til af alles bidrag.

Midt i individualismens tidsalder er du inviteret til at skabe noget i fællesskab.

Du er velkommen med!

 


 

KORSVEJFORUM 2016

De første spadestik til årets Korsvejforum blev taget i vinteren 2015 af Korsvejs styregruppe. Vi skulle finde en tematik og der var ønsker om at undersøge om forum kunne afholdes et sted med mere åben himmel og enklere rammer med knap så meget storkøkken.

I marts 2015 blev titlen fastlagt og der kunne så skrives tekst og laves illustrationer til flyeren, som skulle være klar festival i Norge om sommeren. Og i juni besluttede vi at hoppe ud i det og prøve at afholde Korsvejforum på Hellig Kors Kloster. Og så kørte planlægningstoget afsted…

Planlægningen og tilvejebringelsen af et Korsvejforum er intet mindre end et tværgeografisk, tværgenerationelt, tværkirkeligt og tværtraditionelt projekt. Hvis alle bærer lidt, skal ingen bære meget.

Styregruppen initierede processen og en koordinatorgruppe er tovholder på alle de forskellige arbejdsgrupper, der er i gang eller sættes i gang frem mod forum.

Når vi fra alle ender af landet mødes på Hellig Kors Kloster og sætter alle de forskellige dele sammen i en uge i juli, så har man et Korsvejforum!

 

Hvad skal jeg bidrage med? Find ud af det her!


 

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til forum@korsvej.dk

Du kan også finde Korsvej på facebook, hvor der er oprettet et event for årets Korsvejforum.

Respons fra Korsvejforum 2014:

 

“Dugnad er fantastisk!”

“Det er rart, at der er plads til at mennesker giver forskelligt – både i omfang og i indhold.” 

“Det bedste ved Korsvejforum var oplevelsen af, at så mange dedikerede frivillige var med til at bære.”

”Måltidsfællesskabet og den lækre mad! Mulighed for mange gode samtaler. En meget afslappet lejrstemning uden præstationskrav.”

“Jeg kan godt lide at være på Forum, fordi der er plads til at man deltager i det man kan og vil, – og kan lade være med at deltage, når man har behov for pauser med god samvittighed.”

“Skønt med de grønne timer og muligheden for at melde til eller fra afhængigt af dagsformen. Skønt med de mange børnefamilier og tilrettelæggelsen med plads til adhoc-behov og initiativer.”

”Det bedste ved Korsvejsforum var fællesskabet og to seminarer jeg deltog på.”

”Det bedste: Det frie afslappede, men opmærksomme fællesskab.”

Arbejdsgrupper og koordinatorgruppen