Nye rammer for Korsvejforum

Hvor himmel og jord mødes på toppen af Dejbjerg Hede og med udsigt over Ringkøbing Fjord, ligger Hellig Kors Kloster. Her er frit udsyn til alle sider og uforstyrret ro og stilhed. Klosteret er bygget så det falder smukt og beskedent ind i den omgivende natur. Her skal vi holde Korsvejforum i sommer.

 

Enklere rammer for forumlivet

Tre gange er der afholdt Korsvejforum i Danmark. I 2010, 2012 og 2014. Alle tre gange har vi været på Djurslands Efterskole i Fjellerup.

Det har på mange måder været gode rammer, men der har hos flere samtidigt været en længsel efter mere enkle rammer. Mere udendørsliv og mindre storkøkken!

Det forsøger vi nu at opnå ved at flytte Korsvejforum ud på den vestjyske hede til Hellig Kors Kloster.

 

UNDER ÅBEN HIMMEL

Selvom der er en rækker værelser til rådighed på klosteret, så vil forumets hjerte og puls være ude på bopladserne udenfor. Værelserne forbeholdes deltagere, der af forskellige årsager har brug for indendørs indkvartering. Resten af deltagere bor under åben himmel i telt eller campingvogn på en græsmark, der støder op til klosteret.

Her vil der også blive rejst et mødetelt, som de fleste fællessamlinger kommer til at foregå i.

Teltpladsen inddeles i mindre grupperinger á 20-25 pers., som man kender det, hvis man har deltaget på Korsvejfestival i Norge. Disse mindre grupperinger kalder vi for bopladser. Her vil hver boplads få nogle borde-bænke-sæt, samt remedier til at lave grill/bål. Det er også muligt at rejse presseninger i tilfælde af dårligt vejr.

På bopladserne forberedes alle måltiderne og man har måltidsfællesskab sammen på de enkelte bopladser. Disse mindre fællesskaber giver en fin ramme for at lære folk at kende, hvis man ikke kender så mange. Snakken går så let, mens man skræller en sæk kartofler!

De deltagere, der bor på værelser, vil blive tilknyttet en boplads, som de hører til under forumdagene.

Toiletter og bad findes i klosterbygningerne.

I år har vi måttet sætte et deltagerloft på 175 pers. Det skyldes de fysiske rammer på Hellig Kors Kloster (kloakering, plads, etc.).
Bemærk: Tilmeldingsfristen er d. 20. juni

 

FINE NATUROPLEVELSER I DE GRØNNE TIMER

Beliggenheden af Hellig Kors Kloster betyder, at der er gode muligheder for fine oplevelser i de grønne timer.

Ringkøbing Fjord ligger ikke langt væk og kan faktisk skimtes fra klosteret. Her kan man bade, gå ture og købe is.

Klosterets nærmeste nabo er Dejbjerg Hede, der byder på flotte gåture i det langstrakte, rå og vindblæste landskab. Det er oplagt at foretage en egen eller fælles pilgrimsvandring her, hvis behovet for stilhed og solitude trænger sig på.

 

Om Hellig Kors Kloster

Historien om Hellig Kors Kloster begyndte med en drøm.

Præsteparret Isa og Hakon Rabjerg købte i slutningen af 1940-erne et stykke hedejord med udsigt over Ringkøbing Fjord. Her ville de bygge et rigtigt kloster.

Først byggede de på et hjørne af grunden et sommerhus. Senere, i midten af 1950-erne gik de i gang med at realisere deres drøm om et kloster. Med venners hjælp fik de samlet materialer og sten sammen og gik i gang med det møjsommelige arbejde med at grave ud til fundamentet. Der skulle både være en kirke og et tilhørende refugiekompleks. Stenene kom bl.a. fra en nedrevet kirke i det nærliggende Finnerup. Flere somre i træk lykkedes det dem at samle unge fra hele verden til en arbejdslejr på stedet. Resten af historien kan du læse om på Hellig Kors Klosters hjemmeside

Historien om klosteret på heden og historien om Korsvejbevægelsen går fint i spænd. Vi glæder os til at holde forum i nye omgivelser!