Om dugnad

Korsvej er en stor dugnadsfest!

…men hvad er dugnad? 

Dugnad er et norsk ord for ’en sammenkomst af naboer som udfører arbejde for alles bedste’.

Dugnad er den centrale dynamik i Korsvejfællesskabet. Sammen skaber vi festival, forum og andre konkrete nedslagspunkter, hvor Korsvej får krop. Hele Korsvejbevægelsen bygger på villige menneskers overskud af glæde og kærlighed.

Korsvej vil inspirere og invitere til dugnad og til at turde at løsrive sig fra den individualisme og til tider egoisme, der præger forbrugersamfundet, og som tærer på de gode relationer, vi er skabt ind i: Til Gud, til skaberværket, til medmennesker og til os selv.

Fællesskab omkring en opgave er en fin mulighed for alle slags mennesker at lære andre at kende. Og det er samtidig en måde at gøre korsvej mere bæredygtig på. Korsvej fungerer som et stort sammenskudsgilde. Hvis alle gør lidt, behøver ingen at gøre meget.

Der er store og små opgaver, som skal løses og der er brug for at alle bidrager med sine gaver og sin viden og med tid, engagement og ork. Sådan bliver forum mere forudsigelig, for de, der planlægger, og mere retfærdig for alle.

Alle bidrager til at løfte de nødvendige opgaver, der er, for at bygge og nyde fællesskab sammen. Nogle opgaver er praktiske ’smøge-ærmerne-op’-opgaver og nogle kræver mere tilstedeværelse end knofedt. Der er dermed opgaver for alle.

Dugnad før og under forum

Der er både opgaver som skal gøres nu før forum og opgaver på selve forum.

På tilmeldingen bedes du anføre hvad du gerne vil bidrage med. Her kan du skrive noget helt konkret, fx. hvis du allerede er med i en arbejdsgruppe. Eller du kan skrive, hvad du er god til og hvad du vil gå til hånde med, så forsøger vi at matche det med opgaverne efterhånden som de melder sig.

Før forum:

Flere arbejdsgrupper er allerede i gang. Nogle af grupperne mangler folk til at give en hånd med i løbet af planlægningsfasen. Andre grupper har brug for hænder, når vi er på forum.

Nogle områder har endnu ikke nogen folk koblet på. Her har du mulighed for at springe til og have indflydelse på, hvordan det skal være.

Der er både praktiske, logistiske, koordinerende og kreative typer af opgaver.

Se oversigten over dugnadsopgaver, der opdateres løbende.  

På forum:

Vi har brug for dig, der kan skrive dig på en dugnadsopgave allerede nu, også selvom den først skal udføres på forum. Det er sådan vi har fornemmelse af, om planlægningen er bæredygtig. Alle må regne med at bruge ca. to timer om dagen på dugnadsopgaver, mens vi er på forum.

  • Måske ved du allerede nu, at du gerne vil være en af de voksne, der er brug for under børnenes formiddagsprogram.
  • Eller måske kan du noget med teknik og vil hjælpe til med lyden i mødeteltet.
  • Måske er du en erfaren åndelig vejleder, der vil stille dig til rådighed under forum
  • Måske vil du stå for at finde folk til at køre caféen om aftenen
  • Eller bidrage med knofedt til at få rejst mødeteltet eller tage det ned igen.

Se oversigten over dugnadsopgaver, der opdateres løbende.