Uddybende program

DAGSRYTME 

08.00 Morgenbøn

10.00 Fællessamling

10.45 Dybdesamling 

12.00 Frokost

13.30 Rundbordssamtaler

14.00 Grønne timer 

20.00 Aftenprogram

21.45 Aftenbøn  

22.30 Café etc.

HVAD DÆKKER PUNKTERNE OVER?

Morgenbøn foregår i den flotte stenkirke eller udenfor, hvis vejret tillader det. Vi indleder dagen bøn og sang. 

Fællessamling er de fælles formiddagssamlinger på tværs af generationerne. Hver formiddag samles vi til en kort fælles gudstjeneste, hvor alle kan medvirke – store som små – i de forskellige udtryk og indtryk, der skabes omkring dagstemaerne. 

Dybdesamlingerne om formiddagen er opdelt for hhv. voksne og børn. Jeppe Bach Nikolajsen og Christel Voldby Winther vil tale til de voksnes samling. Børnenes samlinger tager udgangspunkt i munken Frans af Assisi og ved at følge i hans fodspor vil de undersøge nærmere, hvad retfærdighed er. 

Rundbordssamtaler er samtaler om forskellige temaer i Korsvejbevægelsen. Styregruppen er vært for samtalerne og glæder sig til gode snakke, hvor al input er velkommen.

 • Tirsdag er temaet Honorering i Korsvej: Hvordan ser en honoreringspolitik ud, der ikke undergraver hverken budgetter eller det i Korsvej så centrale dugnadsprincip, men som heller ikke driver rovdrift på (især de kreative) færdigheder og engagement?
 • Onsdag er temaet Vedtægter i Korsvej: Her er det især vedtægtsændringsforslaget, der er på tapetet. Men der er også plads til at tale om de andre vedtægter og andet der relaterer sig til den formaliserede organisering af foreningen Korsvej.dk. 
 • Torsdag er temaet Familier i Korsvej: Hvordan kan vi i Korsvej strukturere arbejdet/vores måde at arbejde på på en sådan måde, at familier har bedre muligheder for at deltage? Hvordan kan en praksis se ud, der ikke blot er tilpasset børnefamilier, men som også inddrager børnene som deltagere i fællesskabet?
   

De grønne timer er dagens mere eller mindre organiserede fritid. Der er mulighed for at arrangere ture i skoven eller på stranden, eller for dase og sludre eller spille og lege på området. Hver dag er der også tilbud om ‘organiseret fritid’: 

 • Seminar- og/el. workshop-tilbud: Der vil både være kreative og praktiske workshops, hvor man skal bruge hænderne, ligesom der vil være seminarer som søger at stimulere hovedet. Se oversigten her
 • Åndelig vejledning: Der vil dagligt være tilbud om åndelig vejledning og/el. sjælesorg om eftermiddagen.

Aftenprogrammet vil variere fra dag til dag. 

 • Mandag er der en velkomstsamling kl. 18. og efterfølgende mødes man på sin boplads og lærer hinanden at kende, indretter og bygger op og hygger med hinanden.
 • Tirsdag aften byder på en fælles samtale med biskop Peter Fischer-Møller (Roskilde Stift) om forholdet mellem klima og miljø og tro og teologi. Peter kommer som repræsentant for Grøn Kirke og tirsdag eftermiddag vil han holde et seminar om Grøn Kirke og tankerne bag.
 • Onsdag aften er der generalforsamling i foreningen Korsvej.dk.
 • Torsdag aften er vil der være lokalgruppesamlinger. Vi mødes med dem, vi bor i nærheden af, for at lære hinanden bedre at kende og få indblik i hinandens interesser og engagement. Er der nogen, der har lyst til at mødes som lokal korsvejgruppe? Arrangere en fordybelsesaften? Samle en SPOR-gruppe? Eller blive engageret i noget igangværende i lokalmiljøet, naturområdet, skolen, asylcentret, foreninger, etc.

Aftenbøn er en liturgisk fællesbøn med sang. 

Måltiderne samler os til fællesskab omkring maden. De gode måltider afspejler samtidig det store gæstebud, vi engang skal opleve. På forum vil vi gerne leve enkelt og sundt, og vi ønsker fortrinsvis at bruge økologiske varer og kortrejst mad. Vi tror på, at vi med disse valg har retning af at leve enklere og at fremme retfærdighed, og dermed bidrager til en mere bæredygtig udvikling.

Som noget nyt vil måltiderne ikke blive centralt tilberedt, men alle deltager tilknyttes et mindre bopladsfællesskab, som hver især laver mad over grill eller bål. Læs mere om det her.