Sikkerhed på Forum 2020

Vi ønsker, at Korsvej Forum 2020 skal være en uge med fællesskab i Kristus og fordybelse i et meget relevant tema. Samtidig vil vi gerne skabe økonomiske sikre rammer, som giver os mulighed for at afholde et rentabelt Forum, og vi vil gerne skabe trygge rammer for alle deltageres sundhed.
Korsvejs styregruppe og Ådalens Retræte har derfor i fællesskab besluttet, at Forum 2020 kun kan afholdes, hvis 1) regeringen tillader forsamlinger på op til 50 personer i uge 30, 2) at min. 50 personer tilmelder sig Forum 2020 og 3) at max. 70 personer kan deltage på årets Forum.
Derudover vil vi bede alle deltagere om at medbringe deres egen kop og tallerken – og hvis det er muligt, en klapstol at sidder på.
Vi vil arbejde på, at så meget at Forum 2020 foregår udenfor i Ådalens skønne natur. Tag derfor også gerne et flåtjern med 😊
De samlinger, der ikke kan foregå udenfor, vil vi selvfølgelig afholde indenfor i Ådalens Retrætes smukke lokaler, men med den sikkerhedsmargen, som regeringen har opstillet som krav.

Praktiske oplysninger

Lægehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp skal man i dagtimerne mellem 08 og 16 ringe til en af de nedenstående praktiserende læger. De kan så evt. visitere til akutklinikken i Randers hvis det skønnes nødvendigt.

I tidsrummet mellem 16 og 08 skal man ringe til regionens centrale lægevagt, som har tlf. 7011 3131.

Praktiserende læger:
Susanne Lundberg, Dytmærsken 9, 8900 Randers, tlf. 8640 1220
Sundby og Vidmar, Toldbodgade 3, 5. sal (plan 6). 8900 Randers, tlf. 8640 6666

 

Brandsikkerhed
Åben ild må kun foregå på de faste bålpladser. Der hænger en vandslange på hovedbygningen, der vender ud mod den store bålplads og der er spande med vand ved bålpladserne. Der er brandalarmer monteret på hvert værelse og flugtveje.

Rygning

Ingen rygning indendørs, kun anvist areal udendørs.