TEMA: OPSTANDELSE

I 30 år har Korsveibevegelsen inspirert og motivert mennesker til å forenes med Kristus i kampen for livet i vår verden.

Som kirke er vi en del av et folk som er kalt til å reise mennesker og skaperverk opp. Derfor vil det på Korsveifestivalen 2015 spesielt handle oppstandelse om å leve i oppstandelsen tegn: ifølge med Den Oppstandne vil vi utforske hvordan det nye livets fremste merke kan gi motivasjon og kraft til å stå opp mot nedbrytende krefter og fremme rettferdighet. Igjen samles vi til bønn, gudstjenesteliv og seminarer, grønne timer, soliaritetsmarked, barnemusikal og konsertopplevelser – til fest og protest, dugnad og deling, felleskap og fordypning 5 dager til ende.

Læs mere om festivallen her.