Kære korsvejsvandrere

Stærke juleønsker fra styregruppen med ord fra Magasinet STREK’s julenummer:
”Min venn. Du har små tanker om din Skaper. Om han som en gang, ut af intet, avstedkom denne astronomiske usannsynlighet, denne ufattelig fruktbare, svimlende komplekse utfoldelse av liv, lovmessighed og målrettethet vi kaller universet. Hvorfor skulle ikke Han kunne invadere en skadeskutt verden med nytt liv? …. Skaperen har gitt os et tegn. Barnet. Den lille kroppen som viser at himmel og jord er skapt for hverandre – og for en fremtid der mørket ikke får det siste ordet.” (Asle Finnset, redatør).
Drømmedagen d.1. November 2014

I sognegården i Lynge ved Farum samles et par håndfulde korsvejvandrere. Her skulle sommerens Forum evalueres og vi skulle drømme højt om, hvad vi kunne tænke os  at Korsvej.dk fremover skulle gøre, være og blive. Christel guidede os igennem processen, og det kom der mange gode, kreative og konkrete forslag ud af.
Tone, som er korsveipræst og Randi, som er festivalkoordinator i Korvei i Norge, kom for at være med. Det var godt og festligt at lære Tone og Randi bedre at kende og styrke det nordiske slægtskab. I løbet af dagen bidrog de med gode erfaringer fra den norske korveikontekst.


Korsvejsfestivalen i Seljord d. 14. – 19. juli 2015

I 2015 er det 30 år siden den første korsvejsfestival blev afholdt. Dengang som nu er det dugnaden – den enkeltes bidrag til fællesskabets bedste – der bærer festivalen.
Vi talte om, hvad Korsvej.dk’s dugnad på Festivalen kunne være. I flere år har Genbrugshjørnet være en dansk eksportsucces. Er der nogen, som vil koordinere dette initiativ næste sommer?

 

Tilmeldinger: Som noget nyt er der nedsat pris ved tilmelding inden d. 20. januar 2015. Man betaler et depositum på 500 nkr. nu, og betaler resten senere på foråret.

Korsvejfestivalen 2015 skal handle om at leve i opstandelsen tegn. Ifølge med Den Opstandne skal vi udforske, hvordan forvandlingen og det nye livs vigtigste kendetegn kan give motivation og kraft til at stå imod nedbrydende kræfter og fremme retfærdighed. Vi samles til bøn, gudstjenesteliv og seminarer, grønne timer, solidaritetsmarked, børnemusical og koncertoplevelser – til fest og protest, fællesskab og fordybelse fem dage til ende. Læs mere på www.korsvei.no

 

Korsvej.dk nye hjemmeside

Velkommen til første udgave af korsvejs nye hjemmeside på www.korsvej.dk. Der bliver arbejdet på den løbende i foråret 2015. Kom gerne med forslag til forbedringer, og hvis du selv har lyst til at engagere dig i opbygningen af hjemmesiden, så mail: Simon Fuhrmann,simon@korsvej.dk


Fra initiativgruppe til styregruppe

Tidligere nyhedsmail kom fra initiativgruppen. Nu kommer nyhedsmailene fra styregruppen. Korsvej.dk har fået en formel struktur med den stiftende generalforsamling på Forum i sommer.

Vi har dermed fået en spændende opgave med at finde samarbejdsformer mellem en formel nedsat styregruppe og de initiativer som Korsvej.dk hidtil har været båret af.

Vi kender sikkert alle tendensen, at når der opstår noget formelt, så forventes initiativer at komme derfra, og hvad sker der så med de initiativer, som tidligere har båret Korsvejs.dk? Disse initiativer præsenterer en vigtig værdi, og vi skal have fundet ud af, hvordan vi varetager netop de værdier, så Korsvej.dk ikke pludselig er en styregruppe, men også alle andre korsvejsvandrere….
Styregruppen mødes d. 11. januar i Lynge og d. 14. marts i Vejle.
Input til dagene modtages gerne på denne mail.

 

Vel mødt i 2015 fra Maria, Simon, Jens, Morten og Gullmai