Vær med til at forberede Korsvejforum!

Velkommen til arbejdsdag på Hellig Kors Kloster, lørdag d. 11. juni kl. 9.00

Det bliver et dejligt arbejdsfællesskab, hvor der bl.a. skal bygges et mindre skur, forberedes/laves afmærkning mod vejen, bopladser, parkeringsforhold, fremstilles skilte, laves en prototype på overdækning til bopladserne.

Meld gerne tilbage til Carsten på 9393 3106, så indkøb af mad kan planlægges. Tak!

Find vej til Hellig Kors Kloster