Dugnad

HVAD ER DUGNAD?

Dugnad er et norsk ord, som i 2004 blev kåret til norsk nationalord og så småt er ved at komme ind i det danske sprog. Dugnad handler om at alle bidrager med det de kan til fælles glæde.

Dugnad er en central del af Korsvejs identitet, og derfor vil Korsvejs-forum også være baseret på dugnads-ånden. Vi skaber forumet sammen, ved at bidrage med det vi hver især kan. Ved at løse opgaver i fællesskab bliver vi medarbejdere på hinandens glæde! På den måde kan vi tjene hinanden med de gaver vi har, og det skaber meget velsignelse, når vi sætter vores gaver i spil – til glæde for hinanden.

Der er behov som skal dækkes inden, under og efter Korsvejs-forum. Herunder er der nogle konkrete opgaver du kan melde dig til.

Konkret er der brug for nogle til følgende opgaver:

  • At stå for en café om aftenen, dvs. sælge kaffe/ te, snacks m.m.
  • Nogle som vil hjælpe med i børnefællesskabet.
  • Nogle som vil hjælpe til med at koordinere mad-delen.
  • En som vil stå for at skrive sange og anden information sammen i ét dokument og få det trykt.
  • En koordinator for dugnads-opgaver.

På selve forum’et vil der løbende være mindre opgaver som skal løses. Det kan være at flytte nogle stole, hjælpe til i køkkenet, være bålansvarlig, stå i caféen etc. Sidstnævnte opgaver får du nærmere information om på Forum´et.

Muslingeskal