Program for dagene

Vi vil her give et indblik i, hvordan vi forventer at dagene på forumet vil forme sig. Dagene vil være bygget op omkring 3-delingen; bøn, arbejde og undervisning, og hver dag vil have sit særlige tema, som vi, på forskellig vis, har fokus på gennem hele dagen.

Mandag:
Mandag d. 5. juli er ankomstdag, hvor man kan komme fra ca. kl. 16. Om aftenen vil vi åbne Korsvej Forum 2010 med et fælles arrangement.

Tirsdag:
Tema for dagen: ”Læg al din uro”.
Underviser: Niels Nymann Eriksen (Sogne- og indvandrerpræst i Apostelkirken på Vesterbro)
Emne for undervisningen: ”Bekymringsløshed med udgangspunkt i Kierkegaards syn på bekymring.”

Onsdag:
Tema for dagen: ”Pengene eller livet!”
Underviser: Knut Grønvik (Korsveis-præst i Norge)
Emne for undervisningen: ”Levende gudsrelation i en forbrugsfikseret kultur”.

Torsdag:
Tema for dagen: ”Glæden findes et andet sted”
Underviser: Barbro Raen Thomassen (Norsk Kunstner,www.raenthomassen.no)
Emne for undervisningen: ”At leve enklere, skaberkraften og det kreative liv”

Fredag:
Om fredagen bliver der en gudstjeneste, hvor vi samler op på dagene vi har været sammen. Den proces vil Knut Grønvik lede ved at samle indtryk fra ugen der er gået, og se fremad på vejen videre…. mod næste korsvej-arrangement. Vi slutter forumet af med frokost og dugnad som forventes at være færdigt først på eftermiddagen.

Tirsdag, onsdag og torsdag vil der under formiddagssamlingen være børnefællesskab. For de 0-3 årige er det sammen med forældrene, og de 4-12 årige vil arbejde med samme tema som de voksne i mindre grupper.

Bøn:
På forumet vil der være mulighed for at deltage i tidebønner flere gange dagligt. Tidebønnerne vil tage udgangspunkt i dagens tema, og ledes af Carsten Dalsgaard, som har mange års erfaring med afholdelse af retræter og meditative samlinger.

Arbejde:
Kreativitet og brug af kroppen vil også få sin plads – særligt om eftermiddagen, hvor der vil være mulighed for at deltage i forskellige workshops og værksteder for både børn og voksne. Der vil blandt andet være danse-workshop, bygning af fælles kunst-skulptur, og arbejde med at bygge/fremstille energi-besparende installationer. Herudover skal vi om eftermiddagen arbejde med at forberede maden i forskellige grupper.

Aftenerne:
Om aftenen lægger vi an til landing med skumringstime for både børn og voksne med fællessang og historie-fortælling. Senere vil der være café (evt. med kreative indslag), evt. film, koncert, gode muligheder for en god snak, `walk and talk` og aftenbøn som runder dagen af.

Muslingeskal