Hvad skal der ske på Korsvejforum 2014?

SLÅ RØDDER

D. 28. juli – d. 1. august på Djursland

Korsvejs styrke er helheden og dynamikken i de fire vejvisere. På dette forum vil vi i særlig grad løfte vejviseren Søge Jesus Kristus frem og lade den præge både form og indhold samtidig som de tre andre vejvisere også spiller med. Hver dag har sit eget tema under det overordnede tema SLÅ RØDDER.

Herunder følger en oversigt over dagenes rytme, samt en uddybning af de enkelte programpunkter, samt det særlige ved de enkelte dage. Til sidst kan du læse lidt om dugnad, som er et helt centralt princip i Korsvej. Det handler om fællesskab – om at vi skaber sammen.

Velkommen med på Korsvejforum 2014!

Dagsrytme

07.30 Morgenbevægelse

08.00 Morgenmesse

08.30 Morgenmad

10.00 Samling-for-alle

10.45 Dybdesamling

12.30 Frokost

14.00 Grønne timer

18.00 Aftensmad

19.30 Aftenprogram

21.00 Aftenkaffe / Tilbud om aftensamtaler

22.00 Aftenbøn  

Uddybende program

Korsvejforum 2014 bliver et sted for alle aldre! Det skal være en ferieuge med rum for leg, liv og latter, afslapning, snak og refleksion. Vi skal alle spise og synge sammen – og dele fællesskab og sommerglæder på tværs af generationer!

Hvad dækker de gennemgående punkter i dagsrytmen over?

Morgenbevægelse er nærvær i kroppen. Med enkle og blide bevægelser åbnes sanser og sind for den dag der ligger foran os. Er vejret godt foregår det udendørs.

Morgenmesse er en liturgisk messe, der så vidt vejret tillader det vil afholdes udenfor. Vi indleder dagen med at fejre nadver sammen.

Samling-for-alle er de fælles formiddagssamlinger på tværs af generationerne. Hver formiddag samles vi til en kort fælles gudstjeneste, hvor alle kan medvirke – store som små – i de forskellige udtryk og indtryk, der skabes omkring dagstemaerne.

Dybdesamlingerne om formiddagen er opdelt for hhv. voksne og børn. Gunni Bjørsted vil tale til de voksnes samling. Børneprogrammet er endnu under udarbejdelse.

De grønne timer er dagens mere eller mindre organiserede fritid. Der er mulighed for at arrangere ture i skoven eller på stranden, eller for dase og sludre eller spille og lege på området. Hver dag er der også tilbud om ‘organiseret fritid’:

Seminar- og/el. workshop-tilbud: Der vil både være kreative og praktiske workshops, hvor man skal bruge hænderne, ligesom der vil være seminarer som søger at stimulere hovedet.

Åndelig vejledning: Heidi og Johannes Pedersen, lederpar på Ådalen Retrætecenter, tilbyder dagligt mulighed for åndelig vejledning.

Også for de små: Tirsdag og torsdag er der mulighed for at deltage i babysalmesang (for de allermindste) og i småbørnsrytmik (for de lidt større små).

Tilbud om aftensamtaler er en mulighed for at fordybe sig i dagens tematik og reflektere over den samt dagens undervisning sammen med andre i mindre grupper. Der vil være nogle spørgsmål/oplæg at tage udgangspunkt i. Grupperne er ikke faste, dvs. man kan deltage en, to, tre eller alle aftener.

Aftenbøn er en liturgisk fællesbøn med sang.

Måltiderne samler os til fællesskab omkring maden. De gode måltider afspejler samtidig det store gæstebud, vi engang skal opleve. Mad er mere end blot føde. Den mad vi spiser er et håndgribeligt tegn på Guds omsorg. Gennem maden giver Gud os energi til at leve, arbejde og lege. Gud har skabt en mangfoldighed af smag, dufte og farver, som vi kan glæde os over. Produktion, transport og håndtering af mad kan ske i pagt med skaberværket eller være med til at bryde det ned. En bæredygtig udvikling kræver at vi ser vores liv i sammenhæng med alt det skabte. På forum vil vi gerne leve enkelt og sundt, og vi ønsker fortrinsvis at bruge økologiske varer og kortrejst mad. Vi tror på, at vi med disse valg har retning af at leve enklere og at fremme retfærdighed, og dermed bidrager til en mere bæredygtig udvikling.

Særligt for de enkelte dage

Selvom dagene følger den samme dagsrytme, vil der alligevel være forskelligt indhold, bla. vil aftenprogrammet variere en del. Desuden har hver dag sit eget undertema ud fra det overordnede tema Slå rødder. Nedenfor kan du se lidt om, hvad der sker de enkelte dage.

Mandag den 28. juli

– Slå rødder

Mandag vil der være registrering og indkvartering, hvorefter vi sætter lejren op. Om aftenen vil der være en velkomstsamling for alle.

Tirsdag den 29. juli

Slå rødder i traditionen

Ved aftenensamlingen placerer vi os ind i den større skandinaviske korsvejssammenhæng, og retter opmærksomheden mod de temaer, man er optaget af her. Længe har det været pengene – hvad de gør med os og hvad vi skal gøre med dem (Læs evt. profildokumentet for sidste års festival med temaet Alt vi eier her: http://www.korsvei.no/korsvei/vedlegg/Profildokument-Korsvei2013-Alt-vi-eier.pdf).

Onsdag den 30. juli

Slå rødder i Jesus Kristus

Denne aften forventes foreningen Korsvej.dk at blive stiftet. Aftenens program består således af et indledende orienteringsmøde efterfulgt af en formel stiftende generalforsamling. Dagsorden og forslag til vedtægter følger. Efter generalforsamlingen vil DJ Borgsø spille op til dans med ”funky afro-latin-gospel-house”-musik for dem, der har lyst!

Torsdag d. 31. juli

Slå rødder i verden

Torsdag aften er der danseundervisning og efterfølgende koncert ved Klezmorkester, der spiller medrivende og energisk klezmermusik. Om man sidder eller står bestemmer man selv, blot man tager del i festen. Læs mere om orkesteret på www.klezmorkester.dk

Fredag den 1. august

Slå rødder i hverdagen

Efter frokost hjælpes vi i fællesskab ad med at rigge dette års forum ned, rydde op og gøre rent. Derefter kan vi forhåbentligt sige: Farvel og tak for et godt forum!

Korsvej er en stor dugnadsfest! …men hvad er dugnad?

Dugnad er et norsk ord for ’en sammenkomst af naboer som udfører arbejde for alles bedste’. Dugnad er centralt i Korsvej. Sammen skaber vi festival, forum og andre konkrete nedslagspunkter, hvor Korsvej får krop. Der er store og små opgaver, som skal løses og der er brug for at alle bidrager med sine gaver og sin viden, med tid og ork.

Hvad vil du gøre for fællesskabet på Korsvejforum 2014? Korsvejforum er en stor dugnadsfest, dvs. alle løfter de nødvendige opgaver, der er, for at bygge og nyde fællesskab sammen. Hele Korsvejbevægelsen bygger på villige menneskers overskud af glæde og kærlighed. Alle er velkomne til at bidrage til at lave festival, og der vil være dugnadsopgaver til alle, når vi mødes på Djursland.

Vi har både opgaver som skal gøres nu før forum og opgaver selve forum. Vi har brug for dig, der kan skrive dig på en dugnadsopgave allerede nu, også selvom den føres skal udføres på forum! Det er sådan vi i Forumkomitéen har fornemmelse af, om planlægningen er bæredygtig.

Se behovene under dugnadsfanen her på hjemmesiden!

Har du – eller kan du – noget særligt, du kunne tænke dig at bidrage med, selvom det ikke er annonceret efter, så sig også blot frem!

Tag kontakt til Maria på ellenmariarasmus@gmail.com eller Solvej på solvejs@email.dk hvis du vil være med til at lave forum, har ideer og indspil!

Se programskema her