Program

Korsvejforum 2014 i Danmark  SLÅ RØDDER

MANDAG d. 28/7

Slå rødder

TIRSDAG d. 29/7

Slå rødder i traditionen

ONSDAG d. 30/7

Slå rødder i Jesus Kristus

TORSDAG d. 31/7

Slå rødder i verden

FREDAG d. 1/8

Slå rødder i din hverdag

07.30

Kl. 12.00-14.00

Ankomst og indkvartering

Morgenbevægelse

Morgenbevægelse

Morgenbevægelse

Morgenbevægelse

08.00

Morgenmesse

Morgenmesse

Morgenmesse

Morgenmesse

08.30 – 09.30

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

Morgenmad

10.00 – 10.30

Fællessamling

Fællessamling

Fællessamling

Kl. 10.00 – 11.30 ca.

Samling for alle

10.45 – 12.00

Dybdesamlinger for hhv. børn og voksne

Dybdesamlinger for hhv. børn og voksne

Dybdesamlinger for hhv. børn og voksne

Pakke egne ting/ rengøre eget område

12.30

Frokost

Frokost

Frokost

Kl. 12.30 – 14.00 Frokostbuffet

Fælles

Lejrnedtagning

+

Rengøring

14.00

Kl. 14.00- 17.00

Fælles

lejropbygning

Grønne timer

Fritid og leg

Seminarer / workshops

Åndelig vejl.

Grønne timer

Fritid og leg

Seminarer / workshops

Åndelig vejl.

Grønne timer

Fritid og leg

Seminarer / workshops

Åndelig vejl.

Ca. kl. 15.00Afrejse

18.00

Kl. 17.30 Aftensmad

Aftensmad

Aftensmad

Aftensmad

(Med forbehold for ændringer…)

18.45

Kl. 19.00

Velkomstaften for alle

Syng med!

Syng med!

Syng med!

19.30

Temaaften:

Rod i det globale fællesskab”

Orienteringsmøde om korsvej.dk samt

stiftende generalforsamling

Koncert og dans med

Klezmorkester

21.00

Kaffe, te m.m.

Aften-samtaler

Kaffe, te m.m.

Aften-samtaler

Kaffe, te m.m.

Aften-samtaler

Danse-

koncert med

Kanaan

Kaffe, te m.m.

Aften-samtaler

22.00

Aftenbøn

Aftenbøn

Aftenbøn

(Centreret bøn)

Aftenbøn

Seminarer & workshops:

HVAD

HVEM

HVORNÅR

HVOR

TIRSDAG

Slå rødder i traditionen”

Liturgisk eksperimentarium Dorte Kappelgaard Kl. 14.00 – 16.30 Udendørs (alt. i cykelskuret)
Samtaleseminar om Korsvejs vedtægter Gullmai Sørensen Kl. 14.00 – 15.30 Indendørs
At bruge kunst i meditation Birgit Elmon Kl. 16.00 – 17.30 Indendørs
Babysalmesang Birgitte Krag Kl. 16.00 – 16.45 Indendørs
Småbørnsrytmik Birgitte Krag Kl. 17.00 – 17.45 Indendørs

ONSDAG

Slå rødder i Jesus Kristus”

Workshop: Hånd & Værk Dorte K, Rie, Karsten Kl. 14.00 – 17.00 Udendørs (alt. i cykelskuret)
Samtaleseminar: Korsvej for begyndere? Hildegunn T. Schuff Kl. 14.00 – 15.30 Indendørs
Penge – et frigørende redskab (eller roden til alt ondt)? Kristine Kristensen, Katrine Gren Voldby og Margit Ryhl Faber Kl. 16.00 – 17.30 Indendørs
Film om centreret bøn Jens Fogh Kl. 14.00 – 14.45 Mødesalen (projektor)

TORSDAG

Slå rødder i verden”

Fra almisser til retfærdighed Filip Buff Pedersen Kl. 16.00 – 17.30 Indendørs
Skriveworkshop Marija K. Iversen Kl. 14.00 – 17.00 Indendørs
Samtaleseminar: Jesus i børnefamiliens hverdag Tinna Rasmussen Kl. 14.00 – 15.30 Indendørs
Babysalmesang Birgitte Krag Kl. 16.00 – 16.45 Indendørs
Småbørnsrytmik Birgitte Krag Kl. 17.00 – 17.45 Indendørs

Hvad skal der ske på Korsvejforum 2014?