Visionen for 2010

Korsvejs-forum i Danmark sommeren 2010

Til sommer vil vi for første gang afholde et korsvejs-forum i Danmark. Vi håber på at kunne samle en god flok, der har lyst til, med udgangspunkt i Korsvejs vejvisere, at udforske, hvad det vil sige at leve i efterfølgelse af Jesus i vores tid.

Vi vil i forbindelse med sommerens forum have særligt fokus på de udfordringer, der er forbundet med efterfølgelse af Jesus i en materialistisk tid. Overskriften for forumet bliver derfor; ”Ting ta´r tid”. Sætningen rummer en dobbelttydighed, og vi vil beskæftige os med begge sider – for det første det faktum, at de ting vi ejer tager vores tid. Vi får flere ting og mindre tid – hvordan kan vi skabe en bedre balance i dette forhold? Asle Finnseth har skrevet en bog om emnet, som hedder ”Glæden findes et andet sted”. Vi håber at vi i fællesskab kan hjælpe hinanden til at blive nysgerrige efter, hvor glæden egentlig findes? ”Ting ta´r tid” kan også forstås på den måde, at alt hvad vi oplever og foretager os tager sin tid. Det tager tid for børn at lære sociale spilleregler, det tager tid at gennemleve kriser, det tager tid at finde sit forhold til arbejdsmarkedet, det tager tid at lære sig selv at kende osv. Måske indlysende, men alligevel nemt at glemme. På forumet vil vi gerne minde hinanden om, at vores liv ikke forventes at være en lang succeshistorie, men at det tager tid for os at skabe og forme det vi arbejder med, ligesom det tager tid for os som mennesker at blive skabt og formet. Dette tidsperspektiv kan godt blive glemt i materialismens fokus på effektivitet.

Planlægningen af forumet kommer til at foregå i forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med eksempelvis; kreative aktiviteter, musik, madlavning, børne-fællesskab m.m. I disse arbejdsgrupper må det gerne medtænkes, at det er okay at lade ting tage den tid de ta´r. Et andet tema vi tænker, at det vil give mening at arbejde med i grupperne, og som også repræsenterer en modkultur til materialismen er at; ”give nyt liv til det gamle” og ”genbruge det brugte”. Skaberværket har brug for at vi finder alternativer til brug-og-smid-ud-kulturen. Gud genopretter sit skaberværk, og han kalder os til at arbejde med!

Inspireret af andre korsvej-grupper har vi besluttet at forums-dagenes dna skal være tredelingen; bøn, arbejde og undervisning. Tid til bøn og stilhed skal have en central placering. Vi bliver (forhåbentlig) mange mennesker samlet, og der kommer til at foregå en masse spændende ting, og derfor er der brug for rum og tider, hvor man kan trække sig tilbage og samle sind og tanker. Derudover ønsker vi at arbejdet – både det kreative og det praktiske får sin plads, så dagene ikke kun lægger op til teoretisk arbejde. Og så vil vi arbejde på at finde nogle kompetente undervisere, som kan give os nye perspektiver på efterfølgelsen af Jesus i vores tid. Vi vil bestræbe os på at finde en god balance mellem de tre punkter.

Så vidt i denne omgang. Vi ser frem til arbejdet med at planlægge nogle forhåbentlig spændende og indholdsrige korsvejs-dage sammen med jer.

De bedste hilsner fra forums-komitéen:
Malene, Per, Mikael og Miriam

Muslingeskal