Foreningen Exit på Vesterbro i København er et kirkeligt socialt projekt, som blev oprettet i 2007 på initiativ af præster fra Vestre Fængsel og folkekirken Apostelkirken i København.

Artiklen er skrevet af Merete Riis Jensen

Café EXIT hjælper indsatte til at blive integreret i det samfund de kommer ud til efter år i fængsel. Mange bliver overrasket over hvor svært det er.

Det kan være svært at flytte fra Hotel Gitterly til en lejlighed uden tremmer for vinduerne. Rigtig svært endda. For selvom mange af de indsatte i de danske fængsler i årevis har glædet sig til at komme tilbage til samfundet, oplever de fleste af dem, at det er et problem at vende tilbage til det frie liv. For nogle er det så hårdt, at de laver ny kriminalitet bare for at komme tilbage til de velkendte rammer i fængslet.

”Det var utrolig svært at komme ud i samfundet igen, og jeg blev meget overrasket over, hvor hårdt det var. Efter så mange år i fængslet troede jeg, at hele verden lå åben for mig, da jeg så endelig kom ud. Men virkeligheden var en helt anden,” fortæller Hans Andersen, som blev løsladt for fem år siden efter at have siddet fjorten år bag tremmer.

”I løbet af årene i fængslet havde jeg oparbejdet en social fobi, og jeg havde svært ved at omgås andre mennesker, selv ved private fester. Og godt nok havde jeg fået en lejlighed, men jeg sad jo bare der og gloede ind i en tom væg, så jeg endte med at sidde og savne fængslet,” fortæller han.

Trækker i nødbremsen
Det er den slags oplevelser, som foreningen Exit på Vesterbro i København gerne vil forsøge at forhindre. Exit er et kirkeligt socialt projekt, som blev oprettet i 2007 på initiativ af præster fra Vestre Fængsel og folkekirken Apostelkirken i København.

”Det var primært præster fra Vestre Fængsel, som tumlede med tanken om, at der manglede noget i overgangen fra fængslet til samfundet, og de tanker var startskuddet til Exit. Vores formål er, at vi gerne vil undgå, at de tidligere indsatte trækker i nødbremsen og begår ny kriminalitet, fordi de ikke kan overskue livet uden for murene. Vi vil gerne give dem et tilbud om at ’starte på en frisk’, og vi kan hjælpe dem på flere forskellige måder med for eksempel job og med at få et nyt socialt netværk,” fortæller Ann Skov Sørensen, som er leder af Exit.

Foreningens arbejde finansieres af midler fra offentlige puljer og private fonde, og Exit hjælper både nuværende og tidligere indsatte, og de gør en stor indsats for at få fat i dem så tidligt som muligt, mens de stadig sidder i fængsel.

”Jo tidligere vi får fat i dem, jo bedre mulighed har vi for at hjælpe dem. Vi kan for eksempel opfordre dem til at tage en uddannelse i fængslet, og vi kan hjælpe dem med at få styr på deres økonomi, inden de bliver løsladt,” fortæller hun.

Gratis samtaler og rådgivning
Økonomien er netop et af de områder, hvor Exit forsøger at hjælpe de indsatte. Det sker ved at tilbyde dem gældsrådgivning hos en medarbejder fra Den Sociale Retshjælp. Derudover har projektet en beskæftigelsesdel, hvor medarbejderne hjælper de tidligere straffede med at komme i gang med et job eller en uddannelse.

”De har også mulighed for at få samtaler med en psykolog, som står til rådighed med gratis samtaler for indsatte og eks-indsatte, og så har vi også fokus på at give dem mulighed for at få et nyt netværk,” fortæller Ann Skov Sørensen.

Det er nemlig et reelt problem for mange indsatte, at de mister – eller fravælger – hele deres netværk, mens de sidder i fængsel, og så kan det blive meget ensomt at komme tilbage til den ”normale verden”. Derfor arrangerer Exit sociale aktiviteter for de tidligere indsatte. For eksempel har de lavet en sportsklub, som blandt andet har været på fisketur, og der er en gruppe af tidligere indsatte, som mødes hver mandag og spiser sammen. Inden længe åbner Exit også en offentlig café, Café Exit, hvor de tidligere indsatte kan blive en del af et arbejdsfællesskab, når de for eksempel er i praktik eller arbejdsprøvning.

En busfuld indsatte
Den sidste torsdag i hver måned bliver der holdt kultureftermiddag hos Exit. De eftermiddage byder på sang, musik, spisning og en masse snak om stort og småt. Og det er i høj grad ved de arrangementer, Exits medarbejdere kommer i kontakt med de indsatte og får mulighed for at tilbyde deres hjælp. Hver gang kommer der nemlig en busfuld indsatte fra fængslerne i Horserød og Jyderup, som deltager i kultureftermiddagene.

”Vi plejer alt i alt at være omkring 80 personer til vores kultureftermiddage,” fortæller Hans Andersen, som efter at have afsonet sin fængselsstraf nu selv er blevet medarbejder i Exit. Han understreger, at det er meget vigtigt ikke at være for påtrængende.

”Der er en masse skepsis blandt de indsatte over for alle former for autoriteter. Alle autoriteter er primære fjender, også socialrådgivere og den slags, så vi passer på ikke at være anmassende, når vi tilbyder vores hjælp. Men samtidig er det vigtigt, at de får at vide, at de har mulighed for at få hjælpen, og vi har også fået kontakt til rigtig mange på den måde,” fortæller han.

Hans Andersen oplever også en vis lydhørhed, når han snakker med de indsatte, fordi han selv har siddet i fængsel.

”Når jeg fortæller dem, at jeg selv har siddet fjorten år i spjældet, kan de jo høre, at jeg ikke bare er en frelsende engel. Det giver måske en højere troværdighed, fordi jeg ved, hvad det handler om,” siger han.

90 pct. undgår ny kriminalitet
Selvom Exit kun er tre år gammel, har foreningen allerede haft gode resultater med sine metoder.

”Vi får rigtig mange i uddannelse, og vi har ansat en beskæftigelseskonsulent, som hjælper folk i arbejde. Vi synes selv, vi er kommet rigtig langt. Folk kommer igen og igen, og vi oplever, at de er glade for den hjælp, de kan få her,” fortæller Ann Skov Sørensen.

Og det er ikke kun i lokalerne på Saxogade på Vesterbro, at der er glæde over resultaterne. Også Arbejdsmarkedsstyrelsen er imponeret over foreningens arbejde. I vinters lavede styrelsen en evaluering af Exit og ti andre projekter, hvor de bedømte deres evne til at skabe fornyet tilknytning til arbejdsmarkedet for personer, der befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet.

Evalueringen viser, at Exits projekt har haft markant succes. Tal fra Kriminalforsorgen viser, at 26 pct. af alle indsatte begår ny kriminalitet inden for to år efter deres løsladelse. Men over en knap to-årig periode er det lykkedes for 90 pct. af Exits brugere at undgå at begå ny kriminalitet. Derudover har 80 pct. fået øget motivation til at få et arbejde, og 80 pct. har fået større netværk og bedre sociale kompetencer.

Missionerer ikke
Exit er som nævnt et kirkeligt projekt, men man skal se rigtig godt efter for at finde den kirkelige vinkel i det daglige arbejde.

”Vi er ikke et missionsprojekt, men et kirkeligt socialt arbejde,” pointerer Ann Skov Sørensen, men fortæller samtidig, at de ikke kunne have klaret det uden støtte fra blandt andre den lokale folkekirke, Apostelkirken.

”Vi lever på kirkelig goodwill. Blandt andet bruger vi kirkens lokaler stort set kvit og frit, og vi henter mange frivillige i det kirkelige bagland.”
Det kan også være en fordel at have en kirkelig profil, fordi de indsatte i fængslerne har oplevet fængselspræsterne som nogle, man kan stole på.
”Præsterne har en særstatus i fængslerne. Som indsat oplever man, at der er et frirum hos dem, fordi de har tavshedspligt, og det giver en anden status, fordi man kan snakke med dem om alt. Det er det arbejde, som vi forsøger at følge op på,” siger Hans Andersen.

Og rent personligt har han også fået et mere positivt syn på kirken gennem Exits arbejde.

”Jeg vil ikke påstå, at jeg pludselig er blevet troende, men jeg har fået en kæmperespekt for folks varme og åbenhed og for det arbejde, der bliver gjort fra kirkens side,” fortæller han.

Man jager et bæst
For lederen af Exit er det meget vigtigt at have fokus på det menneskelige aspekt i arbejdet med de tidligere straffede personer.

”Det er vigtigt at huske på, at alle mennesker kan drives til hvad som helst under de rette omstændigheder. På den måde vil vi gerne være fordomsnedbrydende og vise, at det er helt almindelige mennesker, der kommer i fængsel. Som nogle siger, så jager man et bæst, men fanger et menneske. Det er vigtigt for os, at der kommer en mere nuanceret tilgang til arbejdet med de kriminelle,” siger Ann Skov Sørensen.

Derfor er det heller ikke vigtigt for medarbejderne i Exit at vide, hvorfor de enkelte personer har været i fængsel.

”Vi går ikke op i, hvad de har lavet af kriminelle ting. I forbindelse med job-delen er vi selvfølgelig nødt til at vide det, for man kan jo f.eks. ikke få et job som bogholder, hvis man har siddet inde for underslæb, men ellers er det ikke noget, vi spørger om,” siger Ann Skov Sørensen.

Og dét er vigtigt, mener Hans Andersen, som ofte selv oplever, at folk er vældig nysgerrige efter at høre, hvorfor han har siddet i fængsel.

”Det er svært at smide den kriminelle identitet af sig, når man hele tiden skal stå til regnskab for det på den måde. Det er meget vigtigt, at vi lærer, at straffeattesten ikke er hovedidentiteten. Den er bare en del af det, jeg er,” siger han.

Smid nøglen væk
Både Hans Andersen og Ann Skov Sørensen glæder sig over at være med i arbejdet i Exit sammen med de i alt 30-40 frivillige og ansatte.

”Det er et spændende arbejde! Man lærer rigtig mange forskellige slags mennesker at kende herinde – indsatte, eks-indsatte, frivillige og samarbejdspartnere. Det er evigt skægt at være med til at opbygge en organisation, og vi kan se, at vores arbejde gør en forskel, så det er dejligt at tage på arbejde,” siger Ann Skov Sørensen.

Hans Andersen er helt enig i den vurdering.

”Der er en dyb tilfredsstillelse ved at være med til det her projekt. Før jeg selv kom i fængsel, så jeg da helst, at kriminelle bare blev smidt i fængsel, og at nøglen blev smidt langt væk, så vi var fri for at se på dem igen. Men nu har jeg jo opdaget, hvor vigtigt det er, at vi hjælper folk til at få et godt liv, så de ikke ender med at begå ny kriminalitet, når de bliver løsladt,” siger han.

De to Exit-medarbejdere håber på, at Exit inden længe kan blive et landsdækkende projekt.

”Der er jo også fængsler i resten af landet, og vi håber på at kunne skabe kontakt til et par jyske fængsler og finde nogle menigheder i nærheden, som har lyst til at hjælpe med at sætte projektet i gang, for de jyske indsatte har jo også brug for hjælp,” siger Ann Skov Sørensen.