St. Bededags-retræte 2022

“Mit indre kompas”

Ofte oplever vi vores liv som styret af alt det, der presser sig på udefra. Udefrakommende krav, opgaver og forventninger. På denne retræte vil vi rette vores opmærksomhed imod ’Livet der kommer indefra’, og udforske vores indre kompas. Vi vil rette vores opmærksomhed mod Gud, og søge hans nærvær i det, vi er, og i det, der er omkring os. I ord og bevægelser, i naturen, i musik og bøn, og i stilheden vil vi øve os i at lytte til det, Han kommer til os hver især med.

Retræten foregår i stilhed med indlagte elementer, der tjener til inspiration for temaet, vi samles om. Du kommer til at stifte bekendtskab med bønner fra den keltiske tradition, med Bøn i Bevægelse, meditation med mere. Der er undervejs mulighed for personlig vejledning.

Ankomst fredag d. 13. maj fra kl. 12. Afrejse søndag d. 15. maj kl. 14.

Pris: 1700,- hvoraf 500,- betales i depositum.

Der er mulighed for at ankomme aftenen før d. 12. maj kl. 17 mod et tillæg på 500,- (inkluderer aftensmad, aftenbøn, morgenmad og morgenbøn).

Tilmelding: Via Ådalens hjemmeside, TRYK HER

Kontakt: Ådalen Retræte tlf. 4243 5947