Etiske pengeinstitutter, delebiler og biodynamisk minimælk! Opskrifterne på en bæredygtig livsstil bugner og tilbyder den bevidste forbruger utallige veje til en grøn samvittighed. Men har vi som ’det hellige samfund’ en særlig forpligtelse til at handle, når vi møder uretfærdighed?

Både til det at være kristen og til det at være borger i et moderne samfund, knytter der sig ideer om ’den rette færd’. I hvilken udstrækning kan og skal disse ideer forenes?

Og hvad gør vi, når de ikke spiller sammen?

Hvordan kan vi som kristne forholde os til politiske emner, uden det pr. automatik udspiller sig indenfor et –isme-ideologisk realpolitisk højre/venstre-spektrum?

Er der en anden flade – en flade, der ikke er defineret af magthavernes (og kirkens historiske alliance med disses) interesser og ideer om den gode borgers ‘rette færd’ – hvorfra vi som kristne kan formulere en anden politisk vision?

Kan man forestille sig en politisk position, der både kan agere kritik af verdens måde at føre politik på, men som også peger mod noget konkret andet, og dermed bliver et politisk statement i sig selv? Og i så fald, hvordan kan denne position se ud i praksis?

 

Følgende fire oplægsholdere vil bringe både teoretiske og praktiske perspektiver i spil:

  • Simon Schmidt, cand.theol.: “En historisk skitse over forholdet mellem kristendom og politik”.
  • Ruth Gøjsen, konsulent i COK med speciale i politik og ledelsesudvikling: “Når civilsamfundet udøver politisk indflydelse og handlekraft”.
  • Mikkel Christoffersen, cand.theol. og ph.d.-studerende: “Et forslag til en teologi om økonomi”.
  • Niels Nymann Eriksen, sognepræst i Apostelkirken: “Kirkens rolle i forhold til flygtninge og asylansøgere”.

Der vil blive tid til spørgsmål, debat og fælles refleksion efter oplæggene.

 


 

Korsvej og Areopagos inviterer til en fordybelsesaften med måltidsfællesskab og fokus på sammenhænge mellem tro og liv.

Formålet er at inspirere, opmuntre og udfordre den enkelte, samt skabe fællesskab på tværs af kirkelig orientering.

Aftenen starter kl. 17.00 med en ’pusterums-andagt’, hvorefter vi vil spise sammen og i hinandens selskab nyde skaberværkets mangfoldighed af smag, dufte, farver, ord og musik.

Efter maden er der oplæg og derefter debat, spørgsmål, og fælles refleksion.

 

Tilmelding er nødvendig,

Send navn+antal til fordybelsesaftener@gmail.com

Hvis du gerne vil hjælpe til med noget specifikt på/før aftenen, så skriv også gerne det i tilmeldingen.

Aftenen koster 40 kr. Betales kontant ved arrangementet.

 

www.areopagos.dkwww.korsvej.dkwww.korsvei.no