Indkaldelse til generalforsamling i Korsvej.dk 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Korsvej Dk onsdag d. 22. juli 2020 kl. 20.00 på Korsvej Forum 2020 på Ådalens Retræte, Gl. Viborgvej 400, 8920 Randers. 
  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan sendes til styregruppemedlem Martha Sandvad på marthasandvad DET MED SNABEL hotmail.com senest en uge før generalforsamlingen. 
  
Man kan melde sit kandidatur til styregruppemedlem eller suppleant til styregruppemedlem Helle Gundersen på helleimpact DET MED SNABEL gmail.com
  
Vi opfordrer alle, der kunne have interesse i at blive medlem af styregruppen til at stille op til de ledige poster. 


Spørgsmål kan stilles til Helle Gundersen på helleimpact DET MED SNABEL gmail.com
Se oversigt over styregruppens opgaver og ansvarsområder på www.korsvej.dk 

 
 Dagsorden for Korsvej DK’s generalforsamling 2020 
 
1. Velkomst ved styregruppeleder, Martha Sandvad samt valg af dirigent og referent 

2.a Årsberetning for medio 2018 – medio 2020 v. Martha Sandvad

2.b Kommentarer til årsberetningen

3.a Fremlæggelse af regnskab for 2018 til 2020 v. Gullmai Sørensen 

3.b Kommentarer til og godkendelse af regnskab

4. Valg af styregruppe for Korsvej DK ud fra præsentation af to mulige styregruppestørrelser  

 • Der vælges minimum tre nye medlemmer til styregruppen, samt to suppleanter 
 • På valg i styregruppen: 
 • Gullmai Sørensen modtager genvalg 
 • Helle Gundersen modtager genvalg
 • Malene Bruun Jeppesen modtager genvalg
 • Emma Bjørn Andersen modtager ikke genvalg
 • Martha Sandvad modtager ikke genvalg  
 • Kandidater, som har meldt sig til valg i styregruppen inden generalforsamlingen:
  • Kasper Grove modtager valg
 • Kandidater til styregruppen – medlemmer såvel som suppleanter – præsenteres på generalforsamlingen

5. Valg af intern revisor 

6. Evt. 

NB! Som afrunding på generalforsamlingen har Korsvei.no daglige leder, Margrete Kvalbein, lovet os et oplæg om Korsvei Festivalen 2021. Vi glæder os til at høre, hvor langt festivalkomiteen er kommet i forberedelserne og, hvordan Korsvej Danmark kan bidrage til Festivalen.