Søg Kristus i dem,
som ingen regner for noget
Få inspiration til at følge Kristus på vejen mod den nederste plads

Korsvejs fordybelsesaften tirsdag 6. november 2018 kl. 18-21.30
i Apostelkirken, Saxogade 13, København V

Søster Agnes fra Jesu Små Søstre bringer inspiration fra sit liv blandt mennesker, som er længst nede i samfundets rangorden
Søster Agnes vil fortælle om dagliglivet i den nonneorden, som kalder sig små søstre af Jesus, fordi de søger Jesus blandt de små i samfundets øjne. Søstrene lever ikke i et kloster, men bor sammen i et kommunitet i en enkel lejlighed i den ikke-fashionable del af Vesterbro. De arbejder i jobs uden prestige og med lav løn, og bøn er vævet ind i alle dele af deres tilværelse.

Søster Agnes fortæller også om Charles de Foucauld, som var en radikal efterfølger af Jesus og er inspirationen for Jesu Små Søstre. Charles de Foucauld levede blandt de fattigste af de fattige, for i dem kunne han bedst finde Jesus.

”Mit kald er at bringe Kristus til andre – ikke gennem ordet, men gennem det nærvær, som Kristus er i nadveren. Det er gennem bøn og ved at dele selv min sidste mundfuld brød med enhver fattig, med enhver gæst, enhver fremmed og byde enhver velkommen som en elsket bror eller søster, ”

sagde Charles de Foucauld,
Er det for radikalt eller for småt eller for stort for os at omsætte i vores liv her og nu som Jesu Kristi disciple i det 21. århundrede?

Program:
Kl. 15.30 Madlavning i fællesskab – kom og vær med, når du kan
Kl. 18 Spisning
Kl. 18.45 Oprydning og kaffe
Kl. 19.15 Velkomst og præsentation af Korsvej
Kl. 19.30 Inspiration fra Søster Agnes med indlagt fællessang
Kl. 20.15 Spørgsmål og fælles dialog
Kl. 21.00 Korsvejsandagt i kirken

Af hensyn til indkøb til madlavning bedes du tilmelde dig på korsvejfordybelse@gmail.com

 

Arrangør: korsvej areopagos apostelkirken