Korsvej Danmark Generalforsamling
Den 30. juli 2018

Styregruppens årsberetninger for aug. 2016 – juli 2018

I 2016 mødtes Korsvej Danmark på Hellig Kors Klosteret langt ude mod vest og holdt en ordinær generalforsamling, hvor langt de fleste af den gamle styregruppes medlemmer var på valg pånær Gullmai Sørensen, og kun to nye kandidater stillede op til styregruppeposter: Morten Fevre og jeg selv, Martha Sandvad. Den styregruppe vi overtog stafetten fra havde haft fem medlemmer og rummede desuden også flere af grundlæggerne til Korsvej-foreningen i Danmark. Når den nye styregruppe kunne nøjes med at bestå af tre personer skyldtes det en vedtægtsændring, som blev vedtaget ved generalforsamlingen i 2016. Den forrige bestyrelse havde foreslået vedtægtsændringen, som en konsekvens af, at den ofte havde oplevet at stå med det meste af initiativet omkring Korsvej aktiviteter. Med vedtægtsændringerne, som gav mulighed for at skrumpe bestyrelsen ønskede den forrige styregruppe at sende et signal om, at Korsvej Danmark ikke kun kan leve ved en aktiv bestyrelse, men at initiativer til diverse må komme fra alle de andre som elsker Korsvej bevægelsen. Målet for Korsvej Danmarks nye styregruppe blev derfor at prioritere driften af de info-platforme, som vi benytter os af her i Korsvej DK: digitale nyhedsbreve, hjemmesiden, FB-siden, så man var sikker på, at der blev givet god besked om alle de initiativer, som ville blive taget fra-og-med august 2016 og frem.

Noget af det første vi foretog os som styregruppe var at sende Morten Fevre afsted til den nordiske korsvejsamling i 2016, som ligger i forlængelse af norsk korsvejs generalforsamling, som oftest den første weekend i september. Morten kom hjem med mere viden om korsvej-bevægelsen – og berømmelse: han var blevet interviewet til Korsvej bladet om sit syn på dugnad!

Vi har som styregruppe afholdt min. fire styregruppemøder om året – oftest hjemme hos Gullmai i hendes bofællesskab ved Vejle, men en enkelt gang også på Frederiksberg i Malene Bruuns kæmpestore verden i en lillebitte lejlighed, og en anden gang langt ude på landet nord for Århus hjemme hos Frederik Svinth, som bor i et skønt semikollektiv, hvor han selv må bygge huler til sig og sine børn. Vi har flere gange inviteret gæster med ved vores møder, fordi vi gerne vil inspireres af andre en bare os selv.

Udover Helle og Frederik Svinths dynamiske brainstorming har vi også haft glæde af at mødes med Kjersti Kristiansen – Korsvej Norges styreguppeleder og Dorte Langaas, som er ansat i Areopagos.
Noget af grunden til at vi netop ønskede besøg af Dorte, er dels fordi hun tidligere har været engageret i de fordybelsesaftner, som er blevet afholdt i Kbh. i samarbejde ml. Korsvej DK og Areopagos. Vi ville vældig gerne lave tilsvarende aftner eller dage i Jylland og Dorte var med det samme med da vi kontaktede hende i løbet af vinteren 2016-17. Det blev dog først til en fordybelsesaften: Det Hellige i det Nære, i forsommeren 2018 i Gjern Bakker hjemme hos Miriam og Peter Nymann, hvor 15-20 mennesker mødtes og talte sammen om bl.a. Korsvej. Elsebeth kan fortælle meget mere om det møde. Vi inviterede også Dorte, fordi vi havde lyst til at se ind i, om og hvordan Korsvej Danmark og Areopagos kan inspirere og berige hinanden endnu mere end de allerede gør. Det møde fortalte vi om i en af vores nyhedsbreve i foråret.

I sommeren 2017 tog vi som flere af jer på Korsvei Festival i Seljord ligesom flere af jer, og nød dagene deroppe med norsk og svensk tungemål, men også i fællesskab med danskere, for hvem flere korsvej var en nyhed, men en god en af slagsen. Korsvej DK har tidligere bidraget til Festivallen med en genbrugsbutik, men sidste år besluttede vi i styregruppen, at vi gerne ville tage et nyt initiativ: en brætspilscafé: Spillet om dit nærvær. Vi ønskede at skabe en mobilfri zone, hvor man igennem bl.a. Frederik Svinths spil, SNAK, kunne tage imod hinandens nærvær.

En af de ting som især Gullmai har været optaget af er, at udforme et årshjul, som kan være med til at guide os i forhold til de hovedbegivenheder, som vi gerne vil fastholde som forening – og som derfor står beskrevet i vores vedtægter. To af de begivenheder, som står helt centralt i Gullmais årshjul er Korsvej Festivallen i Seljord, som foregår ca. midt juli i alle ulige år og Korsvej Forum, som også langt de fleste gange er blevet afholdt i uge 28 i alle de lige år. I år prøvede vi så noget nyt – vi placerede Forum i uge 31!

Det var en beslutning, vi tog på baggrund af den evaluering, vi havde med Maria Rasmussen i september 2016 – et par måneder efter at vi havde afsluttet forrige Forum på Hellig Kors Klosteret, og flere af jer opdagede det i forbindelse med de postkort Gullmai havde lavet og fået trykt til uddeling ved Festivallen i fjord. Udover at beslutte tidspunktet for afholdelse af Forum 2018, begyndte vi også allerede i vinteren 2016-17 at spørge forskellige korsvejs-kærlige mennesker om at gå med ind i en Forum 2018 komité. Der var ikke rigtig nogen, der bed på. Vi lokkede og kaldte også igen ved dansker-samlingen ved Korsvej Festivallen i sommer. Tre helte sagde: ”hvis ikke der er andre der vil, så vil jeg godt.”
Så i efteråret 2017 samledes Maria, Peter, Helge og jeg for første gang i Kbh. i Café Exits lokaler for at planlægge. Forum 2018.
Vi har spurgt MANGE forskellige mennesker om hjælp til at skabe et Forum, og mange har sagt at de godt kan lide Korsvej, men de fleste har desværre ikke haft tiden til at være en del af forum. Med håb og optimisme har vi i løbet af foråret holdt fast i at det nok skulle lykkes os at finde alle de personer, som vi kunne se var nødvendige for at skabe et Forum, men i maj besluttede vi os alligevel for at ændre Forum 2018 til det, som det er blevet i dag: En kortere udgave end det som vi oprindelig havde lagt planer om. Vi glæder os over at Forum 2018 er blevet til virkelighed, men processen fortælle os også at det kun bliver til virkelighed, hvis der er langt flere end fire personer, som vil engagere sig.
Det gælder også de øvrige initiativer, som er med til at gøre Korsvej i Danmark til en levende og relevant bevægelse for de kristne menigheder og danskerne generelt. Jeg tror, at Korsvej DK kan være lys og salt, men ikke kun vha. at en bestyrelse sidder og drifter de forskellige infoplatforme, som er knyttet til Korsvej i Danmark.

Jeg vil komme med et oplæg til, hvordan de initiativer kan blive styrket, men allerførst skal Morten Quist have lov til at fremlægge årsregnskaberne for Korsvej. Så hermed slutter styregruppens årsberetning for perioden august 2016 til juli 2018.
Af Martha Sandvad (styregruppeleder)