I november mødtes korsvejsinteresserede til et inspirationsmøde omkring, hvad korsvej er. Her er, hvad vi kom frem til:

SØGE JESUS KRISTUS

Vi vil gå til gudstjeneste

Vi vil læse STREK

Vi vil søge Jesus Kristus gennem kreative udtryk

Vi vil åbne for det, der er større

Vi vil udfordre indvævede logikker, der deler verden op i to og lede

efter den tredje vej, der samler og giver liv.

Vi vil have skabende lediggang

Vi vil leve med sammenhæng mellem indre og ydre

Vi vil leve i bøn og gudstjeneste

 

BYGGE FÆLLESSKAB

Vi vil gøre praktiske opgaver sammen

Vi vil inspirere til kommunitetsliv

Vi vil skabe sammen

Vi vil søge fællesskab med mennesker, der er anderledes end os selv

Vi vil tage ansvar

Vi vil at dele bliver til helhed

Vi vil vende os bort fra cost-benefit-analyser ift. fællesskab og tro på, at

fællesskab er et mål i sig selv og ikke blot et middel.

 

LEVE ENKLERE

Vi vil forbinde os tættere til vores livsformål

Vi vil være fortalere

Vi vil have et bevidst forhold til vores forbrug

Vi vil leve med en (åndelig) rytme

Vi vil tale om og insistere på hvad, der er vigtigt , har værdi og hvad

det må betyde for vores valg

 

FREMME RETFÆRDIGHED

Vi vil modsige åbenlys uretfærdighed

Vi vil være opmærksomme på konsekvenserne af vores valg

Vi vil støtte med penge

Vi vil give tid

Vi vil lade os forstyrre

Vi vil sætte hensynet til det enkelte menneske over økonomiske hensyn

Vi vil deltage

 

Søge Jesus Kristus foto 2-1 foto 3-1 foto 4-1