Tak for Korsvej Forum 2018
Duften af solvarm skovbund sidder stadig i næsen efter det nyligt afholdte Korsvejsforum. For få uger siden mødtes vi omkring 50 mennesker på Djursland Efterskole til 3 dage under temaet “En pilgrimsvandring med fokus på fordybelse og fællesskab i Jesus Kristus”. Det blev 3 intense dage hvor netop mandagens pilgrimsvandring stod i fokus, og hvor vi var så heldige med vejret at vi kunne mødes om alteret under åben himmel.
Vi ønsker fra styregruppen at sige en stor tak til alle som deltog på Forum, og på hver deres måde var med til at skabe tre berigende dage. Desuden en særlig tak til de bærende kræfter bag Forums tilrettelæggelse og udførelse.
Din feedback fra Forum er meget velkommen. Du kan finde inspiration til feedback på bagerste side i Forumhæftet, og må meget gerne sende dine kommentarer til styregruppeleder Martha Sandvad på marthasandvad@hotmail.com.

På Forum afholdtes ordinær generalforsamling i Korsvej Danmark. Referat fra dette vil snarest kunne læses på hjemmesiden, www.korsvej.dk, hvor også styregruppeleder Martha Sandvads Årsberetning 2016-2018 vil kunne findes.
På Generalforsamlingen valgtes en ny Styregruppe bestående af 5 medlemmer, og lørdag den 4. august afholdt vi vores første møde, hvor den nye Styregruppe konstituerede sig. Martha Sandvad fortsætter som styregruppeleder, og øvrige ansvarsområder fordeltes imellem de øvrige medlemmer.
Desuden blev det besluttet at sende styregruppemedlem Helle Gundersen til Sverige på Skandinavisk Fællessamling med vores nordiske naboer d. 29. september.

Korsvej Danmark har to begivenheder i støbeskeen hen over efteråret 18 og foråret 19.

For det første håber vi på at kunne skabe en retræte i samarbejde med Ådalens Retræte med fokus på bøn og handling. Vi regner med at kunne sende meget mere detaljeret information ud i løbet af efteråret.

Dernæst vil der blive afholdt 4 fordybelsesaftener i København over de næste 2 år, i samarbejde mellem Apostelkirken og Aeropagos. De 4 aftener vil have fokus på hver sin vejviser, og første møde bliver tirsdag d. 6. november om ”At søge Jesus Kristus”. Så sæt kryds i kalenderen og inviter bekendte fra Københavnsområdet med til en aften med Korsvejsstemning.

Mere information om fremtidige arrangementer vil fremgå af Korsvej Danmarks facebookside.