Mere himmel. Mere jord.

Korsvej er en inspirationsbevægelse, som vil udfordre mennesker til at leve som Jesu disciple i begyndelsen af det tredje årtusinde.

 

Søge Jesus Kristus

I en tid med opbrud og individualisme vil vi sammen søge helheden og helligheden i Kristus. Men længe før vi har søgt ham, søger han os. For at genrejse vores sande menneskelighed, bøjer menneskesønnen sig ned og møder os.

Bygge fællesskab

“Alt virkeligt liv er et møde,” siger Martin Buber. Vi gi’r ham ret! Det er i mødet med et “du”, at “jeg” bliver til. Det er gennem mennesker, vi møder, at livet møder os.

Leve enklere

Vore fodspor på jorden er blevet tunge og store. Vi træder den fattige under fode, tømmer havet og ødelægger jorden. Forbrugerkulturen tærer på de gode relationer, vi er skabt ind i – til Gud, til skaberværket, til medmennesker og til os selv.

Fremme retfærdighed

Gennem Jesus Kristus bryder Guds rige frem. Dér, hvor dette rige breder sig, sættes både fattige og rige i frihed. Dér sker en omfordeling. Dér fremmes ligeværd, retfærdighed og fred. Gud kalder os til at kæmpe for retten og imod uretfærdigheden i verden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

 

Korsvej sender regelmæssigt nyheder ud om korsvejsinitiativer og arrangementer, der lægger sig op af korsvejs vejvisere. Tilmeld dig og bliv en del af netværket.

 

Læs de seneste nyheder her →

Kom til fordybelseaften i København d. 6. november

Søster Agnes fra Jesu Små Søstre bringer inspiration fra sit liv blandt mennesker, som er længst nede i samfundets rangorden
Søster Agnes vil fortælle om dagliglivet i den nonneorden, som kalder sig små søstre af Jesus, fordi de søger Jesus blandt de små i samfundets øjne. Søstrene lever ikke i et kloster, men bor sammen i et kommunitet i en enkel lejlighed i den ikke-fashionable del af Vesterbro. De arbejder i jobs uden prestige og med lav løn, og bøn er vævet ind i alle dele af deres tilværelse.

Korsvej er noget, man gør.

Korsvej er en måde at leve og tænke på. Bliv en medvandrer og medarbejder i korsvej og gør troen konkret.